Házirend

AZ ARANY JÁNOS MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁZIRENDJE

Kedves Szülők, Diákok, Pedagógusok!

A házirend pontokba foglalva rögzíti a működőképesség feltételeit, annak érdekében, hogy a tanulók képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak, továbbá kitér olyan szabályokra, amelyek az oktatásban résztvevők testi épségének megvédésére vonatkoznak, és nevelési szempontból lényegesek. Célja, hogy biztosítsa az iskola diákjai és pedagógusai számára az eredményes és zavartalan munka feltételeit, ezért kérünk mindenkit, hogy szíveskedjen a rendelkezéseit követni és maradéktalanul betartani.

Köszönettel: az iskola vezetősége

 

 1. Az oktatás helyszíne: A New York-i Magyar Ház (213 E 82nd Street NY) és a New York-i Baptista Gyülekezet (225 E 80th Street NY) kijelölt termei. Az AJMOI tagjai kizárólag a Magyar Ház, illetve a Baptista templom vezetése által kijelölt helyiségeket használhatják.
  Az oktatás ideje alatt az épületekben kizárólag az iskola diákjai, tanárai és a vezetőség tagjai tartózkodhatnak, kivétel ez alól az óvodai beszoktatás ideje. Kérjük a szülőket ennek betartására.
 2. Az iskola munkarendje: A tanév szeptember második szombatjától június első szombatjáig tart.
 3. Beiratkozási időszak: Minden év szeptember második szombatjáig, illetve január utolsó szombatjáig tart, eddig kérjük a vonatkozó tandíj befizetését teljesíteni. Ezeken túlmenően félév közbeni beiratkozás csak az óvodás csoportokba lehetséges, az iskolás csoportok esetében, a tanítási program érdekében, sajnos nem áll módunkban elfogadni.
 4. A tanítási nap rendje: Szombatonként 9:30 órakor kezdődik, és 12:30 órakor fejeződik be. A tanórák az alsóbb tagozatosok esetén rugalmasan tagozódnak, a gyermekek igényeihez mérten. A tanítási nap közben, tanári felügyelet mellett 15-20 perces tízórai szünetet tartunk.
 5. Érkezés és távozás rendje: A tanítás pontos megkezdése érdekében kérünk minden szülőt, hogy gondoskodjon gyermeke iskolába érkezéséről legkésőbb 9:30 óráig. Az óvodás csoportok tanulóit a szülők minden tanítási napon az osztálytermekbe kísérik, a tanítási nap végén pedig ugyanoda értük mennek. A gyermek iskolába történő be- ill. kilépését aláírásukkal igazolják.
  Az idősebb tanulók a tantermekben gyülekeznek, ahol a pedagógusok fogadják őket. Tanítás után az iskolából önállóan csak írásbeli szülői engedéllyel távozhatnak.
  Kérjük a szülők pontos érkezését a tanítást követően is.
 6. : A szülők felelőssége, hogy gyermekeik felkészülten érkezzenek a tanórákra. Kérjük, a gyermekek a házi feladatukat elkészítve, a szükséges tankönyvekkel, taneszközökkel, és tízóraival, az óvodások esetén váltóruhával, illetve a pedagógus által előzetesen, írásban kért további, esetlegesen felmerülő eszközökkel jelenjenek meg az iskolában.
 7. Biztonsági előírások: A tanulók viselkedéséért maguk, illetve szüleik vállalnak felelősséget. Ezt a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával rögzítjük. Az AJMOI semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért, illetve az iskolában hagyott, vagy elveszett eszközért nem tud felelősséget vállalni. Mindenkinek kötelessége, hogy vigyázzon a környezete tisztaságára, társai és saját maga testi épségére!
 8. Egészségügyi előírások: A szülők kötelesek tájékoztatni az iskolát gyermekük esetleges tartós betegségéről, bármilyen allergiájáról, gyógyszer szedéséről.
  Amennyiben a gyermek fertőző betegségben szenved, az iskola tanulóinak védelmében az iskola megtagadhatja a gyermek oktatását, annak gyógyulttá nyilvánításáig.
  Kérjük a szülőket, hiányzás esetén értesítsék gyermekük pedagógusát!
 9. Általános előírások: Tanulóinktól elvárjuk a tiszta, iskolához méltó öltözetet (javasolt az iskolapóló viselete) és magaviseletet. Az iskolánk közösségi intézmény, a közösségben való együttélés általános szabályait követi.
  Az AJMOI semmiféle szóbeli vagy fizikai bántalmazást nem tolerál, sem a diákoktól, sem az iskolában dolgozó alkalmazottaktól.
 10. Kapcsolattartás: Rendszeres elektronikus és személyes kapcsolattartásra lehetőséget biztosít minden pedagógus. Kérjük a szülőket, a tanítás pontos kezdése érdekében, kérdéseikkel az oktatás végén, vagy előre egyeztetett időpontban forduljanak a pedagógusokhoz.
  Minden kérdésben szívesen állunk rendelkezésre!

Készült: New York, 2016. november 16.

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com